stoten
  • hiraken tsuki (jodan - chudan)
  • hiraken oroshi uchi
  • hiraken mawashi uchi
  • haisho uchi (jodan - chudan)
  • jodan age tsuki
blokkeringen 
  • koken uke (jodan - chudan - gedan)
trappen
  • mae tobi geri (3 methoden)
  • nidan tobi geri
kata
  • pinan V
  • gekisai dai
renraku 
  • terugstappen met seiken mae gedan barai - schuifpas voorwaarts met seiken ago uchi - schuifpas voorwaarts met seiken gyaku tsuki chudan - één pas doorstappen - mae geri chudan - mawashi geri jodan - ushiro geri chudan - schuifpas achteruit met mae gedan barai - chudan gyaku tsuki - draaien en blokken
kumite 
  • jiyu kumite
oefeningen
  • 10 twee-vinger push ups (op knieën) - naar 5 vingers - benen uitstrekken - 10 sec houden
  • 50 seiken push-ups
  • 100 sit-ups
  • 70 squats
  • 20 sprongen (voeten samen) over een obi op heuphoogte
opmerkingen 
  • de kandidaat moet in goede conditie zijn, elke fysische onbekwaamheid moet worden verantwoord door een medisch getuigschrift
  • algemene vragen over kyokushinkai karate
  • opwarmingsoefeningen begrijpen en kunnen voordoenTerug naar syllabus