standen
  • neko ashi dachi
stoten
  • tetsui orochi uchi
  • tetsui komi kami uchi
  • tetsui hizo uchi
  • mae tetsui yoko uchi (jodan - chudan - gedan)
  • tetsui yoko uchi (jodan - chudan - gedan)
blokkeringen
  • seiken mawashi gedan barai
  • shuto mawashi uke
trappen
  • mae ke age
  • yoko ke age
  • uchi mawashi ke age
  • soto mawashi ke age
kata 
  • pinan I
renraku 
  • seiken gyaku tsuki chudan - mae geri chudan chusoku - mae geri chudan chusoku - seiken gyaku chudan tsuki - draaien en blokken
oefeningen
  • 15 vijf-vinger push-ups
  • 25 seiken push-ups
  • 35 sit-ups
  • 20 squats
opmerkingen
  • ibukiTerug naar syllabus